Καλώς ήρθατε στη Gaioptima

GAIOPTIMA BLOG

21 Δεκεμβρίου, 2023

Οι χημικές ιδιότητες του εδάφους

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το έδαφος είναι ένας πολυσύνθετος ¨οργανισμός¨ διαρκώς μεταβαλλόμενος. Το
ενδιαφέρον μας γι αυτό εξαρτάται από την δραστηριότητα που ασκούμε. Έτσι οι ιδιότητές
του που είναι χρήσιμες σε έναν αγρότη ή έναν γεωπόνο είναι διαφορετικές, τουλάχιστον
κάποιες από αυτές, από αυτές που ενδιαφέρουν έναν πολιτικό μηχανικό.
Οι εδαφικές ιδιότητες είναι χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές. Είναι μετρήσιμες
εργαστηριακά και η γνώση τους μας βοηθά βελτιώσουμε τους καλλιεργητικούς μας
χειρισμούς προκειμένου να συντηρήσουμε την γονιμότητα τους εδάφους και να αυξήσουμε

την παραγωγή μας όσο είναι εφικτό αυτό.

Οι χημικές εδαφικές ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν είναι: το pH και η ηλεκτρική
αγωγιμότητα του εδαφικού διαλύματος,η συγκέντρωση νατρίου, η περιεκτικότητα σε
οργανική ουσία, η συγκέντρωση των θρεπτικών που είναι σημαντικά για την θρέψη των
φυτών, η ΙΑΚ η ικανότητα δηλαδή του εδάφους να συγκρατεί τα περισσότερα από τα
θρεπτικά. Τέλος είναι η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο και η περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο.

Το pH μας πληροφορεί για την διαθεσιμότητα των θρεπτικών που υπάρχουν στο έδαφος
αλλά και την τύχη που θα έχουν αυτά που θα προστεθούν μέσω λίπανσης. Ακόμα μας
πληροφορεί αν η τιμές του είναι κοντά στο optimum της καλλιέργειας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε ή καλλιεργείται ήδη.

Τι είναι pH του εδάφους, πως επηρεάζει στην ανάπτυξη των φυτών και πως  μπορώ να το διορθώσω στον Κήπο - Geoponoi.Gr

Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μας δείχνει αν υπάρχει κίνδυνος από την συγκέντρωση
των διαλυτών αλάτων στο έδαφος ανάλογα με την ευαισθησία της καλλιεργειάς μας.
Ανάλογα με την τιμή της και την καλλιέργεια μπορούμε να αποφασίσουμε τη χρήση ή όχι
λιπασμάτων με υψηλό δείκτη αλατότητας (πχ χλωριούχο κάλιο ή νιτρική αμμωνία)
Υψηλές τιμές νατρίου μπορούν να είναι τοξικές και επιβλαβείς για τα φυτά. Ακόμα μπορούν
να συμβάλουν στη δημιουργία προβληματικών εδαφών με κακή δομή και προβλήματα στράγγισης.

Η παρουσία της οργανικής ουσίας είναι βασικός δείκτης της εδαφικής γονιμότητας.
Εξασφαλίζει στην καλλιέργεια σημαντική ποσότητα αζώτου ,κυρίως, και φωσφόρου.
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και βοηθά στην διαθεσιμότητα των θρεπτικών στα φυτά.
Η μετρούμενη συγκέντρωση των θρεπτικών είναι ο απαραίτητος δείκτης για να
αποφασίσουμε τη χρειάζεται να προσθέσουμε ή όχι στην καλλιέργειά μας.
Με βάση το εύρος που πρέπει να κυμαίνεται η περιεκτικότητα ενός θρεπτικού στο έδαφος διαπιστώνουμε αν είμαστε σε επίπεδα επάρκειας ή ανεπάρκειας.

Η ΙΑΚ είναι τιμή που μας δίνει την εικόνα πόση ποσότητα θρεπτικών κατιόντων μπορεί να
συγκρατήσει το έδαφος και άρα πόση ποσότητα από αυτά μπορούμε να προσθέσουμε
χωρίς απώλειες λόγω έκπλυσης. Μπορούμε να την αντιληφθούμε ως το πόσο νερό μπορεί να κρατήσει ένα σφουγγάρι.

Το ανθρακικό ασβέστιο και ειδικότερα η σε λεπτό διαμερισμό μορφή του ,το ενεργό
ανθρακικό ασβέστιο, είναι σημαντικές παράμετροι για την επιλογή υποκειμένων σε
δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι καθώς υψηλές τιμές τους μπορούν να δημιουργήσουν

προβλήματα