Καλώς ήρθατε στη Gaioptima

GAIOPTIMA BLOG

28 Φεβρουαρίου, 2022

Εντόπισε προβληματικά σημεία του χωραφιού με σύγχρονες τεχνικές

Η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης αγροτεμαχίων, η ανάλυση μέσα από σύγχρονες μεθόδους, δίνει λύση στην αποτελεσματικότερη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων για τις καθημερινές εργασίες και την σωστή διαχείριση της καλλιέργειας.

Αξιοποιώντας έναν μεγάλο όγκο εικόνων και από τους δορυφόρους της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (E.S.A.) για να δώσει στους αγρότες και τους Δημόσιους οργανισμούς έξυπνες παρατηρήσεις και λύσεις. Συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι αξιοποιούν πολυδιάστατα δεδομένα/εικόνες όλου του φάσματος με χωρικές και χρονικές διαστάσεις.

Σε επίπεδο αγροτεμαχίου πραγματοποιείται παρακολούθηση της καλλιέργειας ώστε να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες στους γεωπόνους και παραγωγούς.

Η Ανάλυση NDVI

Το NDVI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη γεωργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της υγείας των καλλιεργειών. Ένας τυπικός χάρτης NDVI απαιτεί μια εξειδίκευση για να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον οποιονδήποτε. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους ειδικεύονται στην παρακολούθηση των καλλιεργειών, είτε για παραγωγούς που θέλουν να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα αγροτεμάχια τους.

Με αυτό το τρόπο γίνεται ανάλυση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας και της υπέργειας βιομάζας της καλλιέργειας. Έτσι παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση για την πορεία της

ανάπτυξης των φυτών ούτως ώστε να εφαρμόζονται οι βέλτιστες γεωργικές πρακτικές.

Συλλέγει δορυφορικές εικόνες με φασματική ανάλυση για την πορεία της βλάστησης, με βάση την ποσότητα της χλωροφύλλης.

Με αυτό το τρόπο, εφαρμόζοντας έναν διαγνωστικό έλεγχο, σε συνδυασμό με εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική, καθορίζονται με μεγάλη ακρίβεια τα πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στα αγροτεμάχια, με σκοπό την βελτίωση τους για την αύξηση της γονιμότητας των εδαφών, την βέλτιστη παραγωγή και την μέγιστη απόδοση.

Τι επιτυγχάνεται με την ανάλυση EVI & NDVI

  • Χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων
  • Δημιουργία ζώνες διαχείρισης για αξιολόγηση της γονιμότητας του εδάφους
  • Λίπανση ακριβείας ανά ζώνη
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας μέσω δορυφόρου
  • Καθοδήγηση και συμβουλευτική για τεχνικές καλλιέργειας